Yumurtalık kanserleri, ülkemizde rahim içi kanserleri ile birlikte en sık görülen jinekolojik kanserdir.

 

Yumurtalık Kanserlerinin Nedenleri ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Yumurtalık kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

 

Risk Faktörleri:

Kalıtsal Gen Mutasyonları (BRCA1-BRCA2 Gen Mutasyonları-

Ailede Yumurtalık Kanseri Öyküsü

Ailesindeki kadınlarda yumurtalık kanseri tanısı olan kadınların bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.

Önceki bir kanser tanısı: Daha önce meme, kolon, rektum veya rahim kanseri tanısı konulmuş kadınların yumurtalık kanseri riski daha yüksektir.

 

Artan Yaş

Yaşlandıkça yumurtalık kanseri riski artar. Yumurtalık kanseri en sık menopozdan sonra görülür. Ancak herhangi bir yaşta da meydana gelebilir.

 

Hiç Hamile Kalmamış Olmak

Hiç hamile kalmayan kadınlarda yumurtalık kanseri riski daha yüksektir. Bununla birlikte özellikle erken yaşta ve çok sayıda doğum yapan kadınlarda  yumurtalık kanseri daha az görülür.

 

Yumurtalık Kanserinin Belirtileri

Yumurtalık kanseri semptomları hastalığa özgü değildir. Genelde sindirim sistemi ve mesane sorunları dahil diğer birçok yaygın hastalığın semptomlarını taklit eder. Bu yüzden tanı geç ve ileri evrede konur.

 

Belirtiler :

Karında basınç hissi ve şişkinlik

Kasıkta dolgunluk veya ağrı

Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı

Bağırsak alışkanlıklarında kabızlık gibi değişiklikler

Mesane alışkanlıklarında sık idrara çıkma ihtiyacı dahil değişikliler

İştah kaybı veya hızlı bir şekilde tokluk hissi

Vajinal kanama

Kilo kaybı

 

Yumurtalık Kanseri İçin Bir Tarama ve Korunma Yöntemi Var mıdır ?

Yumurtalık kanserlerini önceden tespit edecek bir yöntem yoktur. Teşhis tesadüfen rutin jinekolojik muayenelerde konur. Genellikle hastalar yukardaki şikayetler nedeniyle geç dönemde doktora başvururlar. Yumurtalık kanseri tanısı konulduğunda  hastalık genellikle ileri evrededir. Bu nedenle kadınların hiç olmazsa senede bir rutin jinekolojik muayene ve pelvik ultrason yaptırması gerekir.

 

Yumurtalık Kanseri Tanısı Nasıl Konur ?

Pelvik ve Karın Muayenesi

Jinekolojik muayene ve karın muayenesinde ele bir kitle gelebilir. Ayrıca karında birikmiş sıvıya bağlı şişkinlik (asit) tespit edilebilir.

Radyolojik İncelemeler (Ultrason, CT, MRI )

Bu yöntemlerle normal anatomik yapıdan farklı olan yumurtalıklardan kaynaklanan çeşitli boyutlardaki kistler ve kitleler, karın boşluğunda sıvı birikimi, ve karın boşluğunda bulunan diğer organlarda tümöral kitleler ve büyümüş lenf bezleri tespit edilebilir.

Tümör belirteçlerinden özellikle CA 125, CA19.9 ve HE-4’ den faydanılmaktadır.

 

Yumurtalık Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?

Yumurtalık kanseri tedavisi genelde geniş bir ameliyat ve sonrasında kemoterapi ile tedavi edilmektedir.

 

Ameliyat (Laparotomi-Karında Büyük Bir Kesi Aracılığıyla)

Yumurtalık kanseri tedavisi genelde her iki yumurtalık, fallop tüpleri, rahim (histerektomi ve bilateral salpingooforektomi) ve ayrıca çevredeki lenf düğümleri (pelvik ve paraaortik lenfadenektomi), yumurtalık kanserinin sıklıkla yayıldığı omentum olarak bilinen bir karın yağ dokusu katmanının (omentektomi) ve apandisin alınmasını (Apendektomi) içeren kapsamlı bir operasyondan oluşur. Yumurtalık kanseri cerrahisindeki amaç geride hiç tümör dokusu bırakmamaktır.

 

Kemoterapi

Ameliyat sonrası genellikle 3 haftalık aralıklarla 6 kür kemoterapi uygulanır. Kemoterapi kalan kanser hücrelerinin öldürülmesi için tasarlanan ilaçlardır. Damar yoluyla veya karın içi boşluğa verilebilir.

 

HIPEC

Özellikle tekrarlayan hastalıkta ikinci bir ameliyat ile tümör tamamen temizlenebilirse ameliyat esnasında hasta uyandırılmadan karın boşluğuna sıcak kemoterapi uygulanır. Bu tedavide daha yüksek dozda kemoterapi direkt hedef bölgeye ısıtılmış olarak (42.5 santigrad derece) yaklaşık 1-1.5 saat süreyle verilir.

 

Doğurganlığın Korunması Mümkün Olabilir mi ?

Yumurtalık kanseri çok erken evrede veya genç yaslarda görülen germ hücreli yumurtalık kanserlerinde tespit edilirse, diğer yumurtalık ve rahim bırakılarak ameliyat yapılabilir. Böylece daha çocuk doğurmamış ve genç kadınlarda, çocuk sahibi olma yeteneği ve hormon üretimi korunmuş olur. Buna fertiliteyi koruyucu cerrahi denir.

 

Yumurtalık Kanserleri Kapalı Yöntemle (Laparoskopi ve Robotik) Ameliyat Edilebilir mi ?

Eğer tümör erken evrede, küçük ve yumurtalıkta sınırlı ise laparoskopi veya robotik cerrahi ile rahim, yumurtalıklar, omentum, apandis ve lenf bezlerinin çıkarıldığı standart ameliyat yapılabilir . Böylece hastanın iyileşme suresi açık ameliyata göre çok hızlı olacağından hastanın kısa sürede kemoterapiye başlaması mümkün olacaktır. Ancak bu yöntemler yaygın, ileri evre kanserlerde uygun değildir.

dr ali kolusari theatre