Dernek Üyelikleri / Kongreler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyeliği
 • Türkiye İnfertilite Vakfı Üyeliği
 • Türk Tabibler Birliği Üyeliği
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Üyeliği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Üyeliği
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği Üyeliği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği Üyeliği
 • TSRM Üyeliği

Ödüller :

 1. Poster Dördüncülük Ödülü, Erdemoğlu, E., A. Kolusarı, H.G. Sahin, M. Kamacı ve B Yıldızbaş, “ Effect of Postpartum Subdermal Etonogestrel on Pituitary-Ovarian Axis and Endometrium,” 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 155, Ankara, 2005.
 2. Poster İkincilik Ödülü, Erdemoğlu, E., A. Kolusarı, H.G. Şahin, M. Kamacı ve C. Yıldız, “Kamerasız Laparoskopinin Eğitim Sistemine Etkisinin Araştırılması” 3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 63, İstanbul, 2005
 3. Poster Onunculuk Ödülü, Yıldırım, N, H.G. Şahin, A. Kolusarı, R. Yıldızhan, M. Kurdoğlu, E. Adalı ve M. Kamacı, “Doppler Ultrasonografide Umblikal Arter Rezistans İndeksi Yüksek ve Normal Olan Gebelerin Sezaryen Sonrası Anne ile Kordon Kanında Kortizol ve Prolaktin Seviyelerinin Karşılaştırılması” VI Ulusal Jinekoloji Obstetrik Kongresi, 278, Antalya, 2008.