Laparoskopik uygulamalar tanısal ve tedavi edici uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde tanısal laparoskopi eski değerini kaybetmiş ve giderek daha az yapılan bir uygulama haline gelmiştir.  Laparoskopik cerrahi, genel anestezi altında yapılır. Göbek içine yapılan yaklaşık 1 cm’lik kesiden bir iğne yardımıyla karın boşluğu gazla şişirilir ve göbekten karın içine bir trokar yerleştirilerek kamera içeri sokulur ve karın içindeki görüntü hastanın karnı açılmadan bir ekrana  yansıtılır. Cerrah organları, kameranın büyütme ve yakınlaştırma özelliğini de kullanarak net bir sekilde görebilir. Daha sonra hastanın kasık bölgesinde yapılan 5 veya 3 mm lik kesilerden sokulan 2 veya 3 adet trokar ve cerrahi aletler ile ekrandaki 2 veya 3 boyutlu görüntüye bakılarak ameliyat yapılır. Böylece açık cerrahide yapılan ameliyatın aynısı, sadece birkaç küçük delikten yapılmış olur.

 

Laparoskopinin Kullanıldığı Alanlar

Tanısal

 • Açıklanamayan pelvik ağrı
 • Açıklanamayan infertilite

 

Tedavi Amaçlı

 • Anormal uterin kanamalar
 • Endometriozis
 • Myoma uteri
 • Over kistleri ve tümörleri
 • Ektopik (dış ) gebelik
 • Pelvik ve tuboovarian abse
 • İnfertilite (kısırlık )
 • Rahim veya vajen sarkması ve idrar kaçırma
 • Jinekolojik kanserler

 

Laparoskopik Yapılan Ameliyatlar

 • Laparoskopik Histerektomi (rahimin çıkartılması)
 • Laparoskopik Kistektomi ( over kistlerinin çıkartılması )
 • Laparoskopik Dış gebelik ameliyatları ( dış gebeliğin temizlenmesi )
 • Laparoskopik Endometriozis cerrahisi ( endometriozisin temizlenmesi )
 • Laparoskopik Ooforektomi ( yumurtalığın çıkartılması )
 • Laparoskopik Salpenjektomi ( tüplerin çıkartılması )
 • Laparoskopik Myomektomi ( myomların çıkartılması )
 • Laparoskopik Adezyolizis ( yapışıklıkların açılması )
 • Laparoskopik Tüp ligasyonu ( tüplerin bağlanması )
 • Laparoskopik Tüplerin açılması
 • Laparoskopik Sakrokolpopeksi (rahim sarkmasının düzeltilmesi)
 • Laparoskopik Burch ( idrar kaçırmanın düzeltilmesi )
 • Laparoskopik Radikal Histerektomi ( kanserli hastada rahmin alınması)
 • Laparoskopik Lenfadenektomi (kanserli hastalarda lenf bezlerinin çıkartılması )
 • Laparoskopik Omentektomi

 

Laparoskopinin Avantajları

 • Daha az ağrı
 • Hastanede daha kısa süre kalmak
 • Daha kısa iyileşme süresi
 • Daha çabuk işine geri dönme
 • Daha az ameliyat kanaması
 • Daha az ameliyat sonrası anemi
 • Daha küçük cilt kesisi
 • Daha az karın duvarı enfeksiyonları