Endometrium kanseri endometrium olarak isimlendirilen rahim iç zarının kanseridir. Rahim, alt kısımda vajinaya uzanan serviks (rahim ağzı) ve üst kısımda gövde olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Gövdenin de iki kısmı vardır. İç kısmına endometrium denir. Hemen hemen tüm endometrium kanserleri endometriumun salgı yapan hücrelerinden oluşur ki bu kanser türüne endometrium adenokarsinomu denir. Endometrium kanserleri genellikle erken evrede tespit edilirler.

 

Endometrium Kanseri Sebepleri

Endometrium kanserine neyin sebep olduğunu tam olarak bilemiyoruz, ancak bu hastalıkla ilişkili bazı risk faktörleri vardır. Birçok endometrium kanseri hormon bağımlıdır. Bir kadındaki hormon düzensizliği endometrium kanserine sebep olabilir. Endometrium kanserinde bilinen risk faktörleri erken yaşta başlayan adet, gecikmiş menopoz, infertilite (kısırlık) ve obezite (şişmanlık) gibi kadında östrojen miktarını artıran durumlardır.

 

Endometrium Kanseri  Kanseri Risk Faktörleri

Toplam Adet Sayısı: Erken başlayan ve geç yaşa kadar devam eden adet görmek.

 

İnfertilite ve Doğum Yapmamış Olmak

Gebelikte endometriumu koruyan progesteron hormonu artar.

 

Obezite

Obezite östrojen miktarını artırarak endometrium kanseri riskini artırır.

 

Tamoksifen

Tamoksifen meme kanseri tedavisinde kulanılan bir ilaçtır ve endometrium kanseri riskini artırır.

 

Östrojen Tedavisi

Menopozdaki kadınlarda menopozal yakınmaların tedavisi için kullanılır (kemik erimeleri, sıcak basmaları). Östrojenin bu etkisini azaltmak için progesteron kullanılır. Östrojen replasman tedavisine doktorunuzla tartışılarak karar verilmelidir.  Anormal kanama gibi durumlarda doktora başvurulmalıdır

 

Aile Öyküsü

Küçük bir grup endometrium kanseri vakaları ailevi kalıtsallık (genetik geçiş) gösterir. Aile üyelerinde bağırsak ve endometrium kanseri hikayesi olan kadınların genetik yatkınlık açısından genetik danışmanlığa ihtiyacı vardır.

 

Meme ve Over Kanseri

Meme ve over kanseri olan kadınlar endometrium kanseri açısından yüksek risklidir.

 

Belirtiler

  • Menopoz sonrası (postmenopozal) dönemde kanama
  • Adet kanamalarının fazla olması, uzun sürmesi ve ara kanama olması
  • Pelvik ağrı
  • İlişki sırasında ağrı
  • Anormal kanlı akıntı
  • Kilo kaybı

 

Teşhis

Hastanın hikayesi alınır ve fizik/pelvik muayenesi yapılır. Transvajinal Ultrasonografi ile  Endometrium kalınlığı ve yapısı değerlendirilir. Kesin tanı biyopsi (parça)ile konur.  Lokal veya genel anestezi uygulanır. Daha sonra gerekirse hastalığın yayılımının değerlendirilmesi için ileri tetkikler yapılabilir. (Tomografi, MRI veya PET)

 

Tedavi

En sık kullanılan tedavi cerrahidir. Uygulanan cerrahi tedavide (histerektomi) uterus , overler ve tüpler çıkartılır. Ayrıca bölgesel lenf nodları çıkartılmalı ve çevre dokulardan doku örnekleri alınmalıdır. Ameliyatlar genellikle kapalı yöntemle laparoskopik ve robotik olarak yapılır. Hastanın ilk cerrahisi en önemli olan tedavisidir ve mutlaka bir jinekolog onkolog tarafından yapılmalıdır. Yapılacak yetersiz bir cerrahi hastaların kanserden tamamen kurtulmasını önler. Ancak hastalığın yaygınlığına göre cerrahi tedavi bazen yeterli olmayabilir, ek tedavilere (radyoterapi ve/veya kemoterapiye) ihtiyaç duyulabilir.

Korona virüs günlerinde sosyal izolasyonumuza dikkat ediyoruz😷
Ancak onkolojik ve acil vakalarımız devam ediyor... Hastalarımız önceliğimiz.

Sizin sağlınız için biz görevimiz başındayız 🏩