Miyomlar rahim düz kaslarından gelişen iyi huylu urlardır. Fibroid ya da leiomiyoma adı da verilen miyomlar, düz kas ve bağ dokusu içeren iyi huylu (kanser olmayan) kitlelerdir. Miyomların tam olarak oluşma sebebi bilinmesi de, genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin rol oynadığı tahmin edilmektedir.

 

Miyomlar genelde rahimin içinde veya etrafında gelişse de, bazen rahim ağzında da oluşabilirler. Rahim içi miyomlar üç kategoriye ayrılırlar

 

Subseröz: Rahmin dış duvarında oluşan miyomlar

Intramural: Rahim duvarındaki kas katmanlarındaki miyomlar

Submuköz: Rahim boşluğuna taşan miyomlar

 

Görülme Sıklığı

Kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu tümörlerdir. 20-35 yaş arasındaki kadınların %20’sinde görülür.  Yaş ilerledikçe, miyom görülme sıklığı artar. 35 yaş üzerindeki kadınların yaklaşık %40’ında miyom vardır.

 

Miyomlarda Semptomlar

Miyomlar çok çeşitli semptomlara neden olmasına karşılık, çoğunlukla asemptomatiktir. Uterin leiomiyomalı olguların %50’sinden az bir kısmı semptomatiktir. Semptomlar tek olabileceği gibi, birden fazla da olabilir. Semptomlar miyomun yerine, büyüklüğüne ve miyomların sayısına bağlıdır. Miyomlar aşağıdaki semptomlara neden olabilir.

 

 • Anormal kanama
 • Ağrı
 • Adet ağrısı
 • Pelvik basınç hissi
 • Sık idrara çıkma
 • Kabızlık
 • İlişkide Ağrı
 • Kısırlık
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Erken doğum
 • Karında distansiyon

 

Miyomlarda Kanserleşme Riski

Miyomlarda kanserleşmeye çok ender rastlanır. Miyom dokularından gelişen sarkom türü kanserler oldukça kötü seyirli kanserlerdir. Miyomlu kadınların %0.5’inde ileri dönemlerde leiomyosarkom denilen kanser türü görülür.

 

Miyom Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Miyomların ilaçla tedavisi kalıcı bir çözüm değildir. Miyomların ameliyatla çıkarılması ancak miyomun kısırlığa yola açtığı kesin belirlendiğinde düşünülmelidir.  Ameliyat seçenekleri arasında:

 

Açık Miyomektomi (laparotomi): Bu klasik metotta, cerrah duvarından kesi açarak, miyoma ulaşır ve çıkarır. İyileşme süreci 2-3 haftayı bulabilir.

 

Laparoskopik Miyomektomi: Bu metotta, cerrah karın bölgesinde açılan ufak bir kesilerden (5-10mm) sokulan laparoskop aracılığıyla miyoma ulaşır ve çıkarır. İyileşme süreci 2-7 gün arasıdır.

 

Histeroskopik Miyomektomi: Bu metotta, cerrah rahim ağzından soktuğu histeroskop aracılığıyla miyoma ulaşır ve çıkarır. Genelde hasta aynı günde günlük aktivitelere dönülebilir. Bu metot daha çok submuköz miyomlar için önerilir. Hasta aynı gün iyileşir ve taburcu olur.

 

Robotik Miyomektomi: Bu oldukça yeni metotta, cerrah karın bölgesinde açılan ufak kesilerden sokulan teleskop aracılığıyla, robot yardımıyla miyoma ulaşır ve çıkarır. İyileşme süreci 2-7 gündür.

 

Histeroktomi: Bu metot artık çocuk doğurma planlı olmayan hastaları için uygundur çünkü cerrahi olarak tüm rahim çıkarılır. Histerektomi, açık ameliyatla (laparotomi), vajinal veya laparoskopik olarak uygulanabilir. İyileşme süreci 1-3 hafta arasında değişir.

 

Gebelikte Miyomlar

Gebelikte Miyomların klasik olarak büyüdüğü bilinir. Ancak, bazı geniş çalışmalarda bazı miyomların büyüdüğü, buna karşın bir kısmının ise değişmeden kaldığı ve hatta küçüldüğü gözlenmiştir.

Gebelikte büyük olmayan miyomların belirgin zararı yoktur. Ancak, büyük Miyomlar çocuğun başının doğum kanalına girmesine engel olabilecek bir lokalizasyonda olabilir. Miyomlar düşük ve erken doğum riskini artırabilir. Miyomların Placenta previa, sezeryan operasyonu ihtimalini ve doğum sonrası kanama riskini arttırdığı bilinmektedir.

 

Sezeryan Sırasında Miyomların Çıkarılması

Sezaryen sırasında miyom çıkarılmasını çoğu hekim tarafından tercih edilmez. Bunun nedeni gebe uterusunun aşırı derecede kanlanması ve bunun sonucunda çıkarılan miyom yerinden kanamanın durdurulamaması riskidir. Kanamanın durdurulamaması sonucu rahmin alınma (Histerektomi) riski olabilir. Eğer, miyom rahmin dış duvarında ve özellikle saplı ise sezaryen sırasında alınabilir. Daha derinde yerleşmiş olan miyomların ise ancak bu konuda deneyimli olan cerrahlar tarafından alınmaları önerilir.

miyom